Home Home

De onderdrukking van de vrouwelijke energie

2 november 2014 - geschreven door Dore

De laatste tijd wordt het steeds meer helder dat de onderdrukking van de organische vrouwelijke (en natuurlijk ook de organische mannelijke) energie tot een einde komt. Het is tijd om deze energieën weer te integreren en op te laten staan. De tijd van opoffering is voorbij en het is tijd voor de organische vrouwelijke energie om los te laten en naar buiten te treden. Dit heb ik te horen gekregen van moeder Aarde en ik ervaar dit steeds intenser in mijn dagelijkse leven. Hier wil ik dit artikel aan wijden.


Opheldering: Ik ga het in dit artikel hebben over vrouwen en mannen en daarmee bedoel ik vrouwen die sterk de organische vrouwelijke energie vertegenwoordigen en mannen die sterk de organische mannelijke energie vertegenwoordigen. De onderdrukking van zowel de organische vrouwelijke als mannelijke energie vindt op deze hele planeet plaats doordat de meeste mensen (de massa) zich identificeren met energieën die niets te maken hebben met deze organische energieën. Dit is namelijk een vrouwelijke planeet en de matrix – de krachten die er alles aan doen om ons af te houden van ons uiteindelijke doel, nl: de grote evolutiesprong die we aan het maken zijn met onze moeder planeet – doen er alles aan om deze organische vrouwelijke energie te onderdrukken. Dit is al zolang aan de gang dat de werkelijke kracht van moeder Aarde zo diep is weggestopt in ons geheugen dat er van alles door elkaar gehaald wordt. De matrix energieën onderdrukken niet alleen de werkelijke kracht van de organische vrouwelijke energie, maar ook die van de organische mannelijke energie en die matrix energieën zien we vandaag de dag overal om ons heen. Jongens en meisjes van zeer jonge leeftijd worden al geprogrammeerd met prinsessen en oorlog/helden propaganda om zo deze organische energieën diep weg te drukken. Over de verschillende universele energieën heb ik in het volgende artikel al eerder geschreven: De Universele Energieën. Vandaag wil ik me graag beperken tot de onderdrukking van de organische mannelijke energie, maar vooral ook tot de onderdrukking van de organische vrouwelijke energie, omdat dit een sleutel is om ons te bevrijden uit de eindeloze cirkels waar we in aan het ronddraaien zijn. En omdat het erg lastig is om in dit artikel te blijven praten over de organische mannelijke en vrouwelijke energie, praat ik even heel generaliserend over mannen en vrouwen, terwijl ik het alles behalve generaliserend bedoel. Beide energieën zijn gebroken en daarom zal niet iedereen zich er direct in herkennen. Sommige mensen staan in contact met beide energieën en zullen zich in beide kanten herkennen. Sommige mannen staan meer in contact met een hun vrouwelijke energie en andersom. Daarbij zijn we voorbij aan deze energieën (die dit Universum vertegenwoordigen) authentiek en dus allemaal uniek. Het valt niet te grijpen en het is het meest lastige onderwerp voor mij persoonlijk, om in woorden te vatten. Toch ga ik een poging wagen, omdat ik diep van binnen voel hoe belangrijk onderwerp dit is!


Om de organische energieën te leren kennen ben ik al jaren bezig om goed te communiceren en in te voelen op de Aarde en de Zon, wie de vrouwelijke en mannelijke energie van dit Universum vertegenwoordigen. Maar ook door in te voelen op alle mensen en de verschillende energieën die ze bij zich dragen en steeds beter kan ik het onderscheid maken en de overeenkomsten herkennen. Als ik naar de Zon kijk dan zie ik dat hij echt groot is, je kan er niet om heen en als ik invoel op de Zon dan voel ik een energie die naar buiten gericht is. Eigenlijk meteen voel ik de immense beschermende kracht, die ontzettend heftig is en vooral aan de oppervlakte voelbaar is. Als ik invoel op de Aarde is ze duidelijk meer naar binnen gericht en zit de kracht dieper weggestopt, meer in de kern. Als ik daar op invoel dan voel ik een meer subtiele verzorgende energie. De Zon stelt gerust op een hele andere manier dan de Aarde. Als ik de Aarde zie dan is ze superklein vergeleken bij de Zon en haar kracht blijft veel meer verborgen in het subtiele. She is not really out there. She is holding the space. She was holding the space! Ze heeft zichzelf heel lang onderdrukt om ons deze ervaring te gunnen, ze heeft zich laten misbruiken en geweld aan laten doen, door het gewoon over haar heen te laten komen. Ze heeft zich letterlijk en figuurlijk klein gehouden, waardoor haar verzorgende energie compleet gebroken werd en de Zon heeft zijn beschermende energie opgegeven door niet in te grijpen en al deze dingen te laten gebeuren met zijn geliefde (en de mensheid!).


Ook wij mensen vertegenwoordigen de mannelijke en vrouwelijke energie van dit Universum. We hebben het hele Universum is ons zitten en het weer samenbrengen van deze energieën in ons en om ons heen is de doorgang die rechtstreeks leidt naar onze ziel. Om dit te doen is het dus nodig om de organische vrouwelijke en mannelijke energie in onszelf te herkennen en om te begrijpen wat de hele onderdrukking en opoffering van deze energieën nou echt betekent. Als je bovenstaande doortrekt naar de mensheid dan zie je dat mannen vooral naar buiten gericht zijn en aan de oppervlakte leven en vrouwen voor naar binnen gericht zijn en meer in de diepte leven. De vrouwelijke energie staat voor de innerlijke wereld en de mannelijke energie voor de uiterlijke wereld en deze werelden zijn uiteindelijk één. Net zoals elke medaille van dualiteit twee zijden heeft. Ook de oppervlakte en diepte zijn eigenlijk één. De simpelheid van mannen en de complexiteit van vrouwen. Beide energieën zijn uiteindelijk één en alle uitersten van dualiteit kunnen we in onszelf herenigen door het weer in balans brengen van de mannelijke en vrouwelijke energie in onszelf. De beschermende kracht en verzorgende kracht. En het weer echt leren waarderen en respecteren van beide energieën en van elkaar. Want beide energieën zijn compleet gebroken en het inzien van de gebrokenheid is zo belangrijk om deze energieën te kunnen helen. Eerst moeten we de gebrokenheid inzien en begrijpen wat de onderdrukking en opoffering betekent als we het doortrekken naar ons directe dagelijkse leven.


Vrouwen zijn al zolang onderdrukt dat ze meesteressen zijn in het klein maken van zichzelf. Onze stem is zolang onderdrukt. Als we spraken werden we verkracht, gemarteld, verbrand of op een andere vreselijke manieren vermoord. En zo is het op vele plekken in de wereld nog steeds. De angst om onze stem te laten horen, om onze wijsheid te spreken is zo immens dat we het (vaak onbewust) nooit meer doen. We spreken vanuit onze persoonlijkheid. Proberen uit te leggen wat we bedoelen in woorden. Maar onze authentieke stem, recht uit onze ziel is een zwijgen opgelegd en wordt in ons dagelijks leven constant de kop in gedrukt. De vrouwelijke energie staat voor de innerlijke wereld, er gaat van alles om diep in een vrouw en al die dingen liggen niet in het vizier van mannen. Daarom begrijpen mannen vaak niets van vrouwen. Ook hun kwetsbaarheid is hun volledig ontnomen. Zowel de vrouwelijke als mannelijke energie is van nature zo kwetsbaar dat het dwars door elke muur heen breekt. Ook de mannelijke energie is van nature onwijs kwetsbaar, omdat de man kwetsbaar moet zijn om degene die hij beschermt feilloos aan te voelen. Maar geen enkele energie is zo van zijn kwetsbaarheid beroofd als de mannelijke energie. Door de eeuwenoude oorlogvoerende energieën, waar mannen zich volledig mee zijn gaan identificeren, is hun gevoel heel diep weggestopt en kunnen ze vaak niet anders meer dan om zich heen trappen, alles en iedereen op afstand houden en heel afwijzend doen als ze geconfronteerd worden met kwetsbaarheid. Als ze zich geraakt voelen dan voelen ze zich zwak. Dat zit zo diep. Het gevoelsmens is het innerlijke kind in iedereen en dat innerlijke kind is heel diep verwond bij mannen (ook bij vrouwen: maar vooral bij mannen!) en dat zorgt direct voor de onderdrukking van de vrouwelijke energie. De gebroken mannelijke energie zorgt dus direct voor de onderdrukking van de vrouwelijke energie en zo houdt het zichzelf in stand als een cirkel! Een vrouw heeft dus een hele rijke innerlijke wereld en alles wat er van buitenaf op haar af komt heeft daar betrekking op en daarom is ze snel geraakt. Als ze dat uit wordt het verwonde innerlijke kind van een man direct geraakt. Diep van binnen voelen ze namelijk dat ze niet goed genoeg zijn en daarbij is het zoveel wat eruit komt bij een vrouw, dat een man het vaak niet kan vatten en daarom slikt een vrouw vaak haar ding weer in en maakt ze zichzelf weer klein en zo is de cirkel weer rond. Hoe een man ook reageert: ontkenning, boos worden, stil vallen, of wat dan ook. Uiteindelijk wordt het innerlijke verwonde kind geraakt als er gevoelens en emoties om de hoek komen kijken en reageert dat kind. En bij vrouwen natuurlijk ook, waardoor het ook kan eindigen in een ego clash en er dus alsnog niets veranderd. Cirkels cirkels cirkels. Het is belangrijk om te beseffen dat mannen en vrouwen de wereld totaal anders ervaren en om elkaar niet te willen veranderen. Maar juist elkaar echt te leren kennen, respecteren en waarderen. Want beide energieën zitten uiteindelijk in ons en zijn zo ongelooflijk waardevol!


De mannelijke energie, die naar buiten gericht is kan de wereld zien voor wat het is, het uiterlijke plaatje binnen no time leren kennen. De kracht zit aan de oppervlakte en is naar buiten gericht en dat betekent dat de mannelijke energie leidt tot daadkracht (in actie komen!) en grenzen stellen en iemand kan leren kennen door middel van de eigenschappen en gewoonten die zichtbaar zijn in de uiterlijke wereld. Doordat de energie naar buiten gericht is kan de mannelijke energie mooi iemand spiegelen zonder dingen op zichzelf te betrekken en zal daarom niet zo snel iemand anders shit op zich nemen. De vrouwelijke energie is juist naar binnen gericht en daarom heeft ze de kracht om zelf in de spiegel te kijken, maar als ze de mannelijke energie niet gebruikt dan zal ze teveel op zichzelf betrekken en andermans schuld en verantwoordelijkheden gaan dragen. En dat is wat vrouwen doen, ze dragen zoveel shit van anderen en maken zichzelf op die manier zo klein! Dat is waar de onderdrukking van de vrouwelijke energie uiteindelijk voor staat. Eerst moeten we dus de organische mannelijke energie leren kennen en integreren en zo kunnen we uit deze cirkel komen en kan de warme verzorgende energie weer opbloeien in ons en kunnen we rust vinden in de kalmte en simpelheid van mannen, die ons dragen in hun beschermde kracht. Dan kunnen we het waarderen als een man een praktische oplossing aandraagt terwijl wij het niet zo bedoelen. Omdat wij het altijd in onszelf zoeken op een dieper niveau, maar we dan juist in cirkels blijven draaien. Die praktische oplossing kan wel eens precies zijn wat we nodig hebben. Om niet alleen maar van binnen naar buiten te werken, maar soms ook van buiten naar binnen en een ander eens lekker de schuld te geven door op onze strepen te gaan staan. En mannen kunnen als ze de vrouwelijke energie eren en toelaten zichzelf leren kennen en de diepte in gaan en zo kunnen we beide onze kwetsbaarheid terugvinden! Door open te staan voor elkaar en elkaar te eren en zo echt in onze kracht te komen. De cirkels te doorbreken. Want de opoffering die beide energieën in zich dragen is tot een einde gekomen!


De opoffering die moeder Aarde en elke vrouw in zich draagt is tot een einde gekomen. Ze heeft van alles over zich heen laten komen en een hele hoop shit wat niet van haar is gedragen. Ze heeft zich klein gehouden om ons zo de ervaring van extreme dualiteit te gunnen. En als je dit doortrekt zie je dit in het leven van veel vrouwen. Dat ze over zich heen laten lopen, alles op zichzelf betrekken, zichzelf overal de schuld van geven en vaak bereid zijn alle verantwoordelijkheid te dragen. Vrouwen dragen gewoon zo ongelooflijk veel en kunnen zichzelf zo klein maken! En dat is een eigenschap wat in mijn ogen niet genoeg geëerd wordt. Het wordt zelfs als zwak gezien. Het is in mijn ogen belangrijk om deze opoffering eerst te eren en op waarde te schatten. Zolang je jezelf nog ziet als zwak en niets waard vindt, dan is het nogal lastig om de opoffering in jezelf tot een einde te brengen. Daarbij is opoffering van de mannelijke energie ook tot een einde gekomen. Ze mogen vrouwen weer beschermen, door ook verantwoordelijkheid op zich te nemen en in te grijpen wanneer nodig. Maar vooral door weer naar binnen te gaan. Als mannen de vrouwelijke energie gaan integreren komt het vaak voor dat ze depressief worden. Dat hun uiterlijke wereld even instort (bijvoorbeeld door hun werk te verliezen), waardoor ze de ruimte hebben om naar binnen te gaan en dat leidt vaak tot passiviteit en depressie, voordat de echte kracht naar buiten komt. Ik wil iedere man aanmoedigen om hieraan toe te geven en niet te vechten door gelijk weer op te willen staan. Geef je over aan de donkere dieptes en het zal je helen. Als vrouwen de mannelijke energie integreren dan komen ze direct in hun kracht. Dan staan ze op en brengen hun innerlijke wereld naar buiten! Het is de bedoeling dat deze energieën weer gelijkwaardig worden en samenkomen. Omdat ze uiteindelijk één zijn. Maar om dat te laten gebeuren is het in mijn ogen belangrijk om eerst de opoffering van de vrouwelijke energie tot een einde te brengen. Maar hoe? Door eerst de opoffering in te zien.


De opoffering zorgde voor een hoop disbalansen en deze disbalansen waren nodig om de ervaring in deze dimensie, in extreme dualiteit en densiteit, mogelijk te maken! De grote opoffering van de vrouwelijke energie was dat ze zich totaal zou laten kleineren en klein zou blijven (holding the space). Dat ze zichzelf zo zou onderdrukken door zwaar over haar grenzen te laten gaan en zich in te laten slinken tot eigenlijk gewoon een hopeloos hoopje. Ik weet dat veel vrouwen zich zo voelen, als een hopeloos hoopje ellende. Klein, vernederd, totaal onbegrepen en onzichtbaar en compleet gebroken. Ik weet dat heel veel vrouwen weten wat ze in potentie zijn en ook voelen hoe ver ze daar nu van af staan en niet weten hoe ze dichter bij hun kracht kunnen komen. Vrouwen zijn zoveel gaan dragen van andere mensen, dat het het belangrijk is om de mannelijke energie te gebruiken om knopen door te hakken (daadkracht!). Welke banden in ons leven zijn niet meer gelijkwaardig? Toen de opoffering nog niet tot een einde was gekomen, offerde we onszelf constant op. Als iemand helemaal in de shit zat gingen wij langs en stonden we klaar voor vele mensen die onze steun konden gebruiken. Ze hadden echter gekozen voor een ervaring vol ellende en het was niet de bedoeling dat die ervaring overstegen werd. Nee iemand koos ervoor om iets te ervaren en die ervaringen eerde we in elkaar. Dus stel een familielid was ernstig ziek dan zorgde wij intensief voor die persoon, ook al hadden we zelf niets aan die persoon. Die persoon begreep ons niet en was eigenlijk gewoon afhankelijk van ons. Maar het was familie (of niet) en daarom offerde we onszelf op. Onze ogen sluitend voor het feit dat de band niet gelijkwaardig was. En dat was goed. Maar nu? Nu is het niet meer de tijd dat het de bedoeling is dat mensen in een ervaring vast blijven zitten. Dit is de tijd van verandering, de tijd van innerlijke transformatie! En door een ander afhankelijk van jou te laten zijn, help je de ander niet! In tegendeel. Je maakt iemand passief. Zolang iemand het in jou kan vinden, zal iemand het nooit in zichzelf gaan zoeken! Het beste wat je in deze tijd voor iemand kan betekenen die op een bepaalde manier afhankelijk van je is, is iemand kei en keihard laten vallen. En dat is een shift in hoe om te gaan met bepaalde situaties, een hardnekkige shift in ons denken waar we er zo van overtuigd zijn dat we ons constant op moeten offeren om goed bezig te zijn. Maar echt: pas als je iemand kei en kei hard laat vallen, kan iemand zelf leren om op te staan en eer je iemand juist. Je geeft iemand het vertrouwen terug in zichzelf. Wat een arrogantie om te denken dat iemand jou nodig heeft!


Het is dus belangrijk om te kijken naar de banden in je leven die niet echt gelijkwaardig zijn en die je in stand blijft houden uit gewoonte en schuld en medelijden en angst etc. Zoals: ''het is toch mijn vader'' en ''hij redt het niet zonder mij'' of ''ja ik kan toch wel met diegene lachen'' of wat dan ook. Als je goed in je hart voelt, dan voel je wanneer een band niet gelijkwaardig is. Misschien ben jij juist degene die aan een ander hangt. Elkaar steunen is niets mis mee, maar als je band echt gelijkwaardig is dan steun je elkaar simpelweg door jezelf te zijn. Dan gebeurd dat gewoon en dan is dat gewoon, zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Of je zoekt steun bij iemand die je niet kent en betaald daar geld voor. Dan stroomt er ook van beide kanten iets naar elkaar toe en kan het toch gelijkwaardig zijn. Maar wederzijdse afhankelijkheid is pure passiviteit. Dat de opoffering tot een einde is gekomen, betekent dus dat we nu voor onszelf mogen kiezen. Dat we voor onszelf moeten kiezen om verder te komen en de mensen om ons heen ook de kans te geven om verder  te komen. Kom uit je waan waarin je denkt dat voor jezelf kiezen egoïstisch is en zie in dat als je niet aan de verwachtingen van een ander voldoet (omdat je voor jezelf kiest) je juist de ander helpt! Je raakt iemand, je doet iemand pijn en dat is precies wat er voor die persoon nodig is om verder te komen. Als je iedereen tevreden wil houden, dan komt niemand een stap verder en blijf je jezelf klein maken. Sta op en ga staan voor jezelf! Jij bent helemaal goed zoals je bent en in elke keuze die je maakt. Zien andere mensen dat niet zo? Dan is dat hun probleem! En elk probleem is een mogelijkheid om te groeien. Ontworstel je uit de verwachtingen van jezelf en uit de verwachtingen van andere mensen en kom zo al een stap dichter bij je kracht. Geef alle verantwoordelijkheden die niet van jou zijn terug! Je kan hiervoor beelden gebruiken: vraag aan jezelf welke verantwoordelijkheden jij nog draagt die niet van jou zijn en het eerste wat je ziet dat klopt. Ga zo alle mensen langs die in je op komen op dit moment en vraag aan jezelf om een vorm te geven aan deze verantwoordelijkheid. Het kan zijn dat je nog rugzakken draagt van je moeder en als je dat ziet in een beeld, geef die rugzakken dan terug. Ook al gaat ze er van door haar rug omdat het te zwaar is, dat is precies de trigger die ze nodig heeft om ook aan zichzelf te werken. Zolang jij dat blijft dragen houdt je mensen passief. En ga zo iedereen langs en geef in een beeld symbolisch terug wat je draagt en je zal merken dat het in je dagelijkse leven ook in gang word gezet!


Voor mannen is het juist belangrijk dat ze weer verantwoordelijkheid gaan dragen en dat kunnen ze alleen door de vrouwelijke energie te eren en de intentie te zetten deze energie in zichzelf aan te laten raken en door zichzelf weer onder ogen te gaan zien! Naar binnen toe. Een aantal mannen die ik ken waarin ik de organische mannelijke energie kan zien zijn zo gebroken dat ze bang zijn voor de vrouwelijke energie en de kwetsbaarheid in zichzelf. Heel neerbuigend wordt er over gesproken en het raakt me keer op keer weer zo diep in mijn hart en dat staat weer direct voor de onderdrukking van de vrouwelijke energie. De pijn die ik erbij voel kan ik niet eens uitleggen. Het gaat om kleine onbenullige puntjes, zoals meningen over Sera Beak (wie één van de vrouwen is die de vrouwelijke energie echt begrijpt, belichaamt en kwetsbaarder dan wie dan ook haar zielstem durft te spreken op het podium), de neerbuigendheid over artikelen en andere stukken tekst die gaan over gevoelens en innerlijk werk. Het wordt zo onderschat van welke waarde dit is en gewoon overheen gewalst alsof het niets is. Als een vrouw haar gevoel wil uiten en haar stem wil laten horen en niet echt gehoord word, dan doet dat meer pijn dan een tiental vuisten in haar gezicht. Als een vrouw zichzelf wil uiten en dat op wat voor manier word weggewuifd/de kop wordt in gedrukt dan voelt ze in een splitsecond de hele onderdrukking van alle vrouwen op Aarde. Ze voelt de pijn van elke keer dat ze bruut werd verkracht, vernederd, in haar gezicht werd gespuugd en op haar knieën gedwongen, gedwongen om zichzelf zo klein te maken om aan haar haren meegesleurd te worden door het leven en te luisteren. Ze voelt de pijn die haar hele lichaam uiteen rukte, toen haar familie voor haar neus werd gemarteld en vermoord, voor haar eigen neus, om er zo voor te zorgen dat haar stem een zwijgen werd opgelegd. Als een vrouw in het uiten van haar gevoel en het spreken van haar innerlijke wijsheid het zwijgen wordt opgelegd gaat ze in dat moment even helemaal dood. Daarom wil ik elke man oproepen om open te staan. Om alsjeblieft te luisteren, zonder meteen in de ontkenning te gaan. Om elke vrouw de ruimte te geven om tevoorschijn te komen, hoe overweldigend het ook voelt. Want ze weet dingen, ze ziet dingen, ze voelt dingen en ze komt ergens vandaan. Van een plaats waar ze lang alleen opgesloten heeft gezeten, niemand die haar daar zag. Helemaal alleen hield ze zich zo klein en zo stil mogelijk verborgen. Maar de pijn van het verborgen blijven is nu zo groot dat er nog maar één optie is: tevoorschijn komen! Vrouwen het is nu aan ons. De mannelijke en vrouwelijke energie zijn beide even belangrijk en compleet gelijkwaardig, maar dit is een vrouwelijke planeet en ik heb altijd gevoeld dat vrouwen het voortouw moeten nemen in de grote transformatie waar we nu in zitten en nu weet ik wat dat betekent. Het is nu de tijd om echt tevoorschijn te komen en daarmee bedoel ik dat we alles wat er in ons speelt naar buiten moeten brengen om moeder Aarde te steunen in het proces van loslaten en in haar kracht komen. Als we geraakt worden op wat voor manier dan ook dan moeten we het ongenuanceerd naar buiten gooien. Het niet meer inpakken in mooie woorden om een ander niet te kwetsen (en klein blijven) en het al helemaal niet meer inslikken. We zeuren niet, we doen niet moeilijk. Het is niet teveel, het is precies wat er nodig is om dingen in gang te zetten en veranderingen zich echt laten manifesteren. Op het moment dat je normaal stopt en je weer klein maakt omdat je het gevoel hebt dat het teveel is, ga op dat moment door. Gooi alles eruit net zolang dat je in je hele lichaam voelt dat je het kwijt bent. En niet eerder! Om de hele wereld in beweging te brengen is het belangrijk dat we alles (ja alles!) wat er in ons is naar buiten brengen. Ons helemaal laten gaan en het laten gebeuren zonder controle. Compleet eerlijk zijn, als we geraakt worden durven huilen, durven krijsen, durven lachen, boos durven worden en alles wat er naar de oppervlakte komt toe laten en naar buiten brengen en je zal merken dat het echt heel goed voelt. De eerste stap om dit bewust te doen is eng, doodeng, omdat we zo gewend zijn om ons in te houden en klein te maken. Maar die tijd is nu voorbij! Je zal merken als je bewust de innerlijke wereld naar buiten brengt door echt los te laten,  je je voor het eerst echt levend zal voelen! En ja je zal van alles en iedereen overspoelen en dat is de vrouwelijke energie die op staat! En in het begin zal er van alles naar buiten komen wat er nog tussen jou en je werkelijke kracht in staat. Gedachten en schaduwkanten die je nog als lelijk bestempeld en van alles, maar je kracht komt meteen naar  buiten, samen met alle het andere, want werkelijke kracht is juist dat je alles durft te laten zien, zonder ook maar een klein aspect, een gedachte die je liever niet uitspreekt of wat dan ook, verborgen te houden. Werkelijke kracht is dat je alles wat er in je speelt, de hele innerlijke wereld, naar buiten brengt, zodat dat wat buiten is bij de mannen naar binnen kan gaan! En dat is de sleutel...................


Geschreven door,


Dore